Schadevergoeding indienen

Wil je een schadevergoeding indienen? Als u schade heeft door een ander kunt u misschien een schadevergoeding eisen. U heeft recht op een schadevergoeding bij een onrechtmatige daad. Een belangrijke stap bij het afhandelen van schade is het vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij.

De tegenpartij kan de aansprakelijkheid voor uw letselschade volledig erkennen, gedeeltelijk erkennen of volledig afwijzen. Het kan nodig zijn om de rechter te vragen een oordeel te geven over de aansprakelijkheid bij uw letselschade.

In veel gevallen ligt het erkennen van aansprakelijkheid bij letselschade voor de hand. Er zijn diverse wettelijke regelingen die letselschade slachtoffers beschermen en aangeven wie in bepaalde situaties aansprakelijk is voor de opgelopen letselschade.

Gratis een letselschade advocaat inschakelen

Wanneer u letselschade hebt opgelopen door de schuld van een ander, dan is het in Nederland bij de wet geregeld dat die persoon of bedrijf ook de kosten van uw juridische bijstand moet betalen. De juridische dienstverlening van uw letselschade advocaat of belangenbehartiger kost u dan niets. Voor letselschadeslachtoffers is het belangrijk te weten dat de kosten van een advocaat of jurist geen belemmering hoeven te vormen voor het claimen van een letselschadevergoeding.